2017 m. birželio 4 d., sekmadienis

#Memento mori(Nr. 1)


Pradedu ciklą Memento mori. Įrašuose bus talpinami seni pasakojimai apie numirėlius, kurie randami tautininkų leidinyje Vairas(žr. Dr. J. Balys, Gyvi numirėliai // Vairas, 1936, Nr. 6,
p. 611-626)

Siela

"Žmogus  mato, kaip iš jo miegančio draugo burnos išlekia baltas vabalėlis, paklajoja (pvz., ropoja šiaudu per vandens klaną, įlenda į akmenų krūvą) ir po kurio laiko vėl grįžta į miegančiojo burną; pabudęs žmogus pasakojasi draugui savo sapną - ėjęs aukštu tiltu per didelę upę ir vienam kalne radęs paslėptus didelius turtus; nueina prie akmenų krūvos, kur buvo įlindęs vabalėlis, ir ten atranda paslėptą lobį."

Mirusieji trokšta ramybės"Viena motina vis verkdavo savo mirusio vaiko. Jis pasirodo motinai sapne ir prašo: „Mamyt. kodėl mane taip vargini ir ramumo neduodi? Perstok verkusi, nes aš poilsio negaunu - mano drapanos vis šlapios ir šlapios nuo tavo ašarų."

"Viena duktė vis eidavo ant kapų verkti savo mirusios motinos. Kartą vakare pamatė ji savo motiną, apsisiautusią balta drobule, bet su ožkos kojom ir be nosies (velnio ženklai). Mergaitė ėmė išsigandusi bėgti, motina vytis, vos spėjo įbėgti trobelėn. Tada numirėlė sako: „Tavo laimė, kad tu paspėjai įbėgt.“

"Vėl kartą dvi moterys labai verkdavo savo mirusių vyrų. Atėjo jie padėti joms rugių pjauti, bet paskum ėmė žmonas smaugti - vieną užsmaugė, kita pabėgo."

"Žinomas pasakojimas apie numirėlį, kuris nori nusigabenti į kapus savo mylimąją, kadangi ji nesiliauja jo verkusi. Naktį, kaip buvo iš anksto sapne pranešęs, atjoja mylimasis ant gražaus žirgo ir liepia merginai joti su juo kartu. Mergina pasiima rožančių, škaplierius ir kt. šventenybes, bet bernas pakelėj liepa juos numesti, nes arklys negali panešti tokių sunkenybių. Jodamas pro kapus sako: "Mėnesiena kai diena, joja bernas su merga. Gyvėle, ar nebijai su negyvėliu joti?" - "Ko aš bijosiu su savo mylimiausiu". Tačiau pamačius, jog tas mylimiausias nori ją įsitraukti gyvą į kapą arba užsmaugti, susipranta jį apgauti. "Tau čia paprasta, tu lįsk pirmas" - ir pabėga."


"Mergaitė, bebėgdama nuo ją persekiojančio mylimojo, užbėga į trobelę, kur randa bobutę ir kitą negyvėlį ant lentos. Lauke likęs mylimasis vis šaukia: „Negyvėli, paduok gyvėlę!“ Lavono rankos krust, kojos krust, atsistoja ir eina. Bobutė nenori leist. „Pasitrauk, man reikia pagaut tą ličyną ir paduot kas jos reikalauja". -„Palauk, nesiskubink taip, pirma išklausyk lino mūką, tai tada galėsi“. Ir bobutė pradeda pasakoti, kaip liną pasėja, akėja, kaip jis dygsta ir auga, nurauna ir t.t. vis labai smulkmeniškai. Numirėlis ragina, kad greičiau pasakotų, bet ji nebaigia iki gaidžių ir taip išgelbsti mergaitę, kuri iš išgąsčio po kelių dienų miršta."

2017 m. gegužės 31 d., trečiadienis

#Saugokis meškinų / We Bare Bears

Visai neseniai su krikšto dukra žiūrėjome animacinius filmus per Cartoon Network(toliau - CN). Jai nelabai patinka nauja CN produkcija. Tiesiog filmukai yra negražiai "nupiešti", siužetas vystosi chaotiškai ir vaikas negali sukoncentruoti dėmesį į tokių animacinių filmų žiūrėjimą. Aš pats išaugau žiūrėdamas CN produkciją ir galiu pasakyti, jog atmintyje išsaugojau tiek daug šviesių prisiminimų. Mėgstamiausi animaciniai filmai buvo: Courage the Cowardly Dog, RobotBoy, Dexter's Laboratory, Codename: Kids Next Door ir t.t. Pastarieji animaciniai filmai - tai CN perlai. Na, o dabartinė produkcija mane stebina. Kaip galima tokiais animaciniais filmais sudominti šiuolaikinius vaikus, kurie yra hiperaktyvūs? Dažnu atveju animacinio filmo pagrindą sudaro vien absurdo humoras, chaosas, o ne pati istorija. Kaip ten bebūtų, kartais CN sugeba ir džiuginti.


Sėkmingu pavyzdžiu laikau sitcom'ą - We Bare Bears(Mes paprasti meškinai - šis vertimas geriau atitinka animacinio serialo esmę). Pirmiausia, filmukas žavi savo paprastumu. Neiškreipia realaus pasaulio. Antra, filmukas turi įtraukiantį siužetą, kurio centre - 3 meškinai("broliai"), kurie siekia pritapti žmonių pasaulyje. Žodis brolis atsidūrė kabutėse, nes meškinai yra skirtingų rūšių: pandos meškinas(kuris siekia tapti socialinių tinklų super žvaigžde, grizlis(kuris žūtbūt nori rasti draugų) ir baltasis lokys(intravertas, kuris mėgsta tylą ir ramybę). Iš aprašymo aiškėja, kad šia animacija gali smaguriauti ne tik pypliai, bet ir šiaip, įvairaus amžiaus bei plauko filmukų gurmanai.
 
Veikėjai

Pandos meškinas - stereotipinio šiuolaikinio žmogaus atitikmuo - priklausomas nuo socialinių tinklų, mobiliojo telefono ir t.t. Jam trūksta bendravimo įgūdžių, savo EGO maitina socialinių tinklų laikais. Pandos meškinas primena man statistinį lietuviškų naujienų portalų komentatorių. Visada nepatenkintas, turintis prie ko prikibti. Na, kitaip sakant - heiteris su stažu. Greičiausiai pandos meškinas yra intravertas, melancholikas, nes pastoviai jaudinasi, yra hiperjautrus aplinkai, nedrąsus, sunkiai adaptuojasi.

Poliarinis lokys - mano mylimiausias veikėjas. Koks tas poliarinis lokys? Na, jis mėgsta tvarkytis namuose, gaminti maistą savo "broliams". Priešingai nei pandos meškinui, jam nerūpi aplinkinių žmonių nuomonė. Apskritai, baltajam meškinui sunkiai sekasi bendrauti su žmonėmis. Tačiau jis dėl to nesuka sau galvos. Poliarinis lokys gyvena šaldytuve, dievina skaityti knygas ir kalba apie save trečiuoju asmeniu.
 
Grizlis - reikia pasakyti, kad būtent grizliui geriausiai sekasi pritapti visuomenėje. Jis greitai susiranda draugų, yra atviras, linksmas ir nuoširdus. Ekstravertas. Taip pat šis veikėjas yra drąsus ir ryžtingas. Nenustygsta vietoje. Tauškalius kokių reta.Mano įvertis: 10/10

2017 m. gegužės 20 d., šeštadienis

#Prekybos centrui

pragare buvau
net dirbau
ten nėra
nei velnių raguotų
nei raganų su šluotom
nėra ten ir liepsnų raudonų
ir kylančių baltų garų
ten tik egocentriški vadovai
ir amžinai nepatenkinti pirkėjai
veidmainiai kolegos
ir ištikimas budelis
vežliškai slenkantis laikas


2017 m. gegužės 10 d., trečiadienis

#JAV ir SSRS animaciniai filmai: priešo diskreditavimo įrankis 1941-1945 m.

Nuo pat kinematografijos sukūrimo pradžios suprasta, kad ji gali atlikti ne tik pramoginę funkciją. Filmas, šiuo atveju animacinis, pradėtas naudoti kaip tam tikros idėjos sklaidos įrankis[1]. Jeigu kalbėti konkrečiau, animacija gali atlikti įvairiausias funkcijas, pvz., mokyti saugumo taisyklių, ugdyti budrumą arba net gąsdinti. Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu animacija tapo propagandos įrankiu, kuriuo buvo siekiama diskredituoti priešą[2]. Annos Wirowskos teigimu, animacinis filmas priskiriamas prie klasikinės vizualiosios propagandos kategorijos. Animacija, kaip priešo diskreditavimo įrankis, naudojama nusitaikant daugiau į žmogaus emocijas, negu į konkrečios žinios pateikimą[3].

Prasidėjus karui tarp SSRS ir nacistinės Vokietijos, Sojuzmultfilm(sovietinė kino studija) 1941-1942 m. laikotarpyje sukūrė kelis animacinius filmus, kuriais siekta pašiepti Adolfą Hitlerį[4]. Efektyviau animacinius filmus, kaip priemonę norint diskredituoti karinį priešą, naudojo JAV. Šioje valstybėje dar iki Antrojo pasaulinio karo buvo sukurti animaciniai filmai, kurių personažus JAV visuomenė puikiai žinojo, pvz., antinas Donaldas, triušis Kvanka ir kt. Pastarosios animacinių filmų ikonos stojo į kovą su JAV  priešais[5].

Anna Wirowska savo darbe, kuriame nagrinėjo 1941-1942 m. SSRS animacinius filmus, išryškino jų bruožus, savitumus. Vienas iš jų - trukmė. Straipsnio autorė teigia, jog Antrojo pasaulinio karo metu rodyti animaciniai filmai buvo sąmoningai sukurti trumpi. Tiesiog sovietinis režimas per animaciją norėjo greitai pateikti informaciją, kuriai nereikėjo papildomos argumentacijos[6].  Animacinis filmas trumpai truko siekiant, kad žiūrovas nesuspėtų jo tinkamai apmąstyti. 1941-1942 m. SSRS sukurti animaciniai filmai truko vidutiniškai 2-4 min. Trumpiausias iš jų, Grifai[7], truko 2:13 min., o ilgiausias, Polisatyros žurnalas[8], truko maždaug 8 min. Na, o JAV animaciniai filmai sukurti 1941-1945 m., sprendžiant iš sąrašo, kurį pateikė lenkų istorikas Remigiusz Piotrowski, vidutiniškai truko 7-8 min[9]. Taigi trukmė nebuvo tokia svarbi JAV animacijai.

Antrojo pasaulinio karo metu JAV sukurti animaciniai filmai buvo orientuoti tiek į vaikus, tiek į suaugusius žiūrovus[10]. Tai patvirtina jau minėta mintis, kad JAV karo priešai - Japonija, nacistinė Vokietija - išjuokiami pasitelkiant vaikų numylėtus kino studijų WarnerBros ir WaltDisney animacinius personažus. Iš kitos pusės, animaciniuose filmuose pateikiami simboliai skirti ir, kas svarbiausia, suprantami tik suaugusiam žiūrovui. Tarkim animaciniame filme Herr sutinka kiškį Kvanką, vaizduojama kaip triušis Vokietijos miške susiduria su medžiojančiu nacionalsocialistų veteranu Hermanu Geringu[11]. Mažieji žiūrovai ne viską tokiuose animaciniuose filmuose galėjo suprasti. Tiesa, tokia pati situacija su sovietine animacija, kuri buvo sukurta 1941-1942 m. Pagal Anną Wirowską, to laikotarpio animaciniai filmai taip pat buvo orientuoti į įvairaus amžiaus žiūrovus[12].

Reikia pabrėžti, kad animaciniuose filmuose brėžiama aiški riba tarp MES(šiuo atveju  - JAV arba SSRS kariai, piliečiai) ir JIE(karo priešai ir jų sąjungininkai). Galima palyginti kelis elementus, kurie susiję su priešo ir mūsiškių vaizdavimu. Lenkų istorikas Remigiusz Piotrowski teigia, jog SSRS animacijai būdingas žaidimas spalvomis. Hitleris ir jo karinės pajėgos visada vaizduotos tamsiomis spalvomis, na, o kas prieš Hitlerį - šviesiomis[13]. Tai ryškiausiai matoma iš animacinio filmo Grifai[14]. Nacistinės Vokietijos kariniai lėktuvai animaciniame filme yra juodi, o SSRS - balti (gėrio ir blogio alegorija). Ar toks pat žaidimas spalvų kontrastais buvo būdingas JAV animaciniams filmams? Tikriausiai ne. Aišku, priešas nuspalvintas dažniausiai tamsiomis spalvomis. Bet ir JAV pusei atstovaujantys animaciniai herojai nebuvo kažkaip ypatingai spalvinami. Pvz., animacinis personažas ančiukas Daffis yra juodos spalvos.Priešas JAV animaciniuose filmuose - ne tik pats Hitleris, bet ir jo sąjungininkai (pvz., Japonija), svarbią vietą valdžioje užimantys pareigūnai(Jozefas Gebelsas, Hermanas Geringas). Animacinio filmo Agresyvus vilkas pradžioje pasirodo tekstas, kuriame nurodoma, kad personažas vilkas tai kvailio Hitlerio atitikmuo[15]. Fiureris animaciniame filme atvaizduojamas kaip suktas, gudrus, agresyvus vilkas, kuriuo negalima pasitikėti. Minėtame filmuke pateikiama, jog vilko-Hitlerio karinė technika yra niekam tikusi. Na, o trys paršiukai, pozityvūs personažai, kariauja su vilku  milžiniškais ginklais. Agresyvaus vilko pabaigoje Hitleris už savo blogus darbus patenka į pragarą, kur jo laukia velniai.

Kaip nurodoma žurnale Dziwna wojna(Keistas karas), JAV animaciniuose filmuose karinis priešas vaizduojamas kaip nevykėlis, jį siekiama brutaliai pašiepti[16]. Animaciniame filme Komandosas Daffy, pagrindinis veikėjas tyčiojasi iš nacių kvailumo[17]. Antinas Daffis nusileido parašiutu nacistinės Vokietijos teritorijoje dėl nevykusių nacių karių. Animacinio filmo pabaigoje Daffis atsidūrė šalia Hitlerio, kai pastarasis spiegiančiu balsu ir kvailai gestikuliuodamas sakė kalbą Vokietijos visuomenei. Galiausiai Daffis neiškentėjęs trinkteli Hitleriui masyviu plaktuku per galvą. Analogiška situacija kituose JAV animaciniuose filmukuose. Animaciniame filme Fiurerio veidas[18] išjuokiami naivūs žmonės, kurie tiki tuo, ką sako Hitleris ir J. Gebelsas,   Ančiukas komandosas[19] - išjuokiami Japonijos kareiviai.

Panašiai, o gal net brutaliau, priešas vaizduotas ir išjuoktas Sojuzmultfilm produkcijoje. Viename iš animacinių filmų Vokietijos lakūnai pateikiami kaip plėšrūs grifai. Animacijoje priešas išjuokiamas siekiant parodyti, kad jis nebaisus sovietinei kariuomenei. Filmuke baltuojantys lėktuvai, pažymėti sovietinėmis žvaigždėmis, greitai ir lengvai nugali nacių lėktuvus[20].  Netryps mūsų tėvynės fašistų batas[21] - priešas įgauna grėsmingos kiaulės su iltimis pavidalą. Animacinis filmas pateikia mintį, jog naciai - destruktyvi jėga, barbarai. Animaciniame filme Polisatyros žurnalas nacistai vaizduojami kaip rykliai[22]. Labiausiai Hitleris buvo išjuokiamas Kino-cirke. Ten fiureris - pagrindinis cirko artistas. Pirmajame pasirodyme Hitleris vaizduojamas kaip šunų dresuotojas. 3 šunys simbolizuoja Italiją, Bulgariją ir Rumuniją. Pabaigoje Hitleris stovėdamas ant sukrautų parako statinių žongliruoja deglais. Viskas užsibaigia sprogimu. Tuo norima įtikinti žiūrovą, kad fiurerio pralaimėjimas - jo neišvengiamas likimas[23].Manytina, jog ryškiausias skirtumas tarp JAV ir SSRS animacijos yra "MES" vaizdavime. Sojuzmultfilm produkcijoje visi personažai ir elementai, kurie atstovauja SSRS pusei vaizduojami didingai. Animaciniame filme Grifai demonstruojama kaip lengvai ir greitai SSRS oro pajėgos susidoroja su priešu[24]. Kitur rodomas Raudonosios armijos ryžtas ir galia kovoje su nacistais[25]. Animaciniuose filmuose priešas yra mažas, o pozityvūs veikėjai - gigantiški[26].

JAV animacinių filmų produkcija buvo kiek kitokia. Pvz., Snafu[27], pozityvus animacinis personažas, vaizduotas kaip negudrus, išvėpęs, išsižiojęs kareivis. Realiai JAV sukurta animacija, kaip propagandos įrankis, buvo  lanksčiau naudojama negu tais pačiais tikslais Sojuzmulfilm produkcija. JAV animaciniai filmai per daug nepasikeitė startavus karui ir pradėjus tarnauti valstybės tikslams. Ir toliau propaguotas absurdo humoras, seni antagonistai pakeisti naujais, o pati forma nepakito. Taip buvo siekta maksimalaus paveikumo[28].
Animaciniai filmai atliko ne tik priešo diskreditavimo funkciją. JAV atveju animacija turėjo svarbią misiją - įtikinti JAV visuomenę, jog valstybės įsitraukimas į karą - teisingas žingsnis[29]. SSRS animacija karą vaizdavo kaip nuotykį. Siekta neutralizuoti jaunimo akyse baisaus karo vaizdinį[30]. Annos Wirowskos teigimu, animaciniai filmai rodyti antrojo pasaulinio karo laikotarpiu siekė: pateikti informaciją, formuoti nuomonę, manipuliuoti žiūrovo emocijomis, auklėti bei mobilizuoti visuomenę prieš bendrą priešą[31].---

Naudoti šaltiniai bei literatūra

Animaciniai filmai:

 1. Grifai (Стервятники - SSRS, 1941)
 2. Netryps mūsų tėvynės fašistų batas (Не топтать фашистскому сапогу нашей Родины - SSRS, 1941)
 3. Polisatyros žurnalas(Журнал политсатиры №2 - SSRS, 1941)
 4. Agresyvus vilkas (Blitz Wolf - JAV, 1942)
 5. Kinocirkas (Киноцирк - SSRS, 1942)
 6. Apginti namus (Home Defense - JAV, 1943)
 7. Fiurerio veidas (Der Fuehrer’s Face - JAV, 1943)
 8. Komandosas Daffy (Daffy-the-Commando - JAV, 1943)
 9. Ančiukas komandosas (Commando Duck - JAV, 1944)
 10. Daffy lėktuvas (Plane Daffy - JAV, 1944)
 11. Eilinis Snafu - nedraugiška šalis (Private Snafu: No Buddy Atoll - JAV, 1945)
 12. Herr sutinka kiškį Kvanką (Herr Meets Hare - JAV, 1945)

Literatūra:

1.      Donald, Miki i Snafu w służbie wojennej propagandzie. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2017.04.05]. Prieiga per internetą:  <http://www.polskieradio.pl/9/1364/Artykul/1445969,Donald-Miki-i-Snafu-w-sluzbie-wojennej-propagandzie>.
2.      Kaczor Donald i „Mein Kampf”, czyli animowana linia frontu. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2017.04.05]. Prieiga per internetą: <http://dziwnawojna.pl/kaczor-donald-i-mein-kampf-czyli-animowana-linia-frontu/>.
3.      Piotrowski, Remek. JAK SOWIECI RATOWALI MARSJAN, CZYLI ANIMACJA W ZSRR. 2013. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2017.04.05]. Prieiga per internetą:  <https://tropyhistorii.wordpress.com/tag/filmy-animowane-propagandowe/>.
4.      Piotrowski, Remek. KRÓLIK BUGS i KACZOR DONALD W SŁUŻBIE WOJENNEJ PROPAGANDY. 2013. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2017.04.05]. Prieiga per internetą:  <https://tropyhistorii.wordpress.com/2013/01/07/krolik-bugs-i-kaczor-donald-w-sluzbie-wojennej-propagandy/>.
5.      Wirowska, Anna. Animowane filmy jako narzędzie propagandy politycznej w ZSRR w latach 1941-1942. 2010. P. 2. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2017.04.05]. Prieiga per internetą: <https://www.academia.edu/6739094/Wirowska_Anna._Animowane_filmy_jako_narzędzie_propagandy_politycznej_w_ZSRR_w_latach_1941-1942._Doctrina._Political_and_Scientific_studies_7_2010_p._197-206>.[1] Piotrowski, Remek. KRÓLIK BUGS i KACZOR DONALD W SŁUŻBIE WOJENNEJ PROPAGANDY. 2013. https://tropyhistorii.wordpress.com/2013/01/07/krolik-bugs-i-kaczor-donald-w-sluzbie-wojennej-propagandy/
[2] Donald, Miki i Snafu w służbie wojennej propagandzie. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2017.04.05]. Prieiga per internetą:  <
 http://www.polskieradio.pl/9/1364/Artykul/1445969,Donald-Miki-i-Snafu-w-sluzbie-wojennej-propagandzie>.
[3] Wirowska, Anna. Animowane filmy jako narzędzie propagandy politycznej w ZSRR w latach 1941-1942. 2010. P. 2. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2017.04.05]. Prieiga per internetą: <https://www.academia.edu/6739094/Wirowska_Anna._Animowane_filmy_jako_narzędzie_propagandy_politycznej_w_ZSRR_w_latach_1941-1942._Doctrina._Political_and_Scientific_studies_7_2010_p._197-206>.
[4] Piotrowski, Remek. JAK SOWIECI RATOWALI MARSJAN, CZYLI ANIMACJA W ZSRR. 2013. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2017.04.05]. Prieiga per internetą:  <https://tropyhistorii.wordpress.com/tag/filmy-animowane-propagandowe/>
[5] Piotrowski, Remek. KRÓLIK BUGS i KACZOR DONALD W SŁUŻBIE WOJENNEJ PROPAGANDY. 2013. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2017.04.05]. Prieiga per internetą:  <https://tropyhistorii.wordpress.com/2013/01/07/krolik-bugs-i-kaczor-donald-w-sluzbie-wojennej-propagandy/>.
[6] Wirowska, Anna. Animowane filmy jako narzędzie propagandy politycznej w ZSRR w latach 1941-1942. 2010. P. 7. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2017.04.05]. Prieiga per internetą: <https://www.academia.edu/6739094/Wirowska_Anna._Animowane_filmy_jako_narzędzie_propagandy_politycznej_w_ZSRR_w_latach_1941-1942._Doctrina._Political_and_Scientific_studies_7_2010_p._197-206>.
[7] Grifai (Стервятники - SSRS, 1941)
[8] Polisatyros žurnalas (Журнал политсатиры №2 - SSRS, 1941)
[9] Piotrowski, Remek. KRÓLIK BUGS i KACZOR DONALD W SŁUŻBIE WOJENNEJ PROPAGANDY. 2013. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2017.04.05]. Prieiga per internetą:  <https://tropyhistorii.wordpress.com/2013/01/07/krolik-bugs-i-kaczor-donald-w-sluzbie-wojennej-propagandy/>.
[10] Ten pat.
[11] Herr sutinka kiškį Kvanką (Herr Meets Hare - JAV, 1945)
[12] Wirowska, Anna. Animowane filmy jako narzędzie propagandy politycznej w ZSRR w latach 1941-1942. 2010. P. 7. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2017.04.05]. Prieiga per internetą: <https://www.academia.edu/6739094/Wirowska_Anna._Animowane_filmy_jako_narzędzie_propagandy_politycznej_w_ZSRR_w_latach_1941-1942._Doctrina._Political_and_Scientific_studies_7_2010_p._197-206>.
[13] Piotrowski, Remek. JAK SOWIECI RATOWALI MARSJAN, CZYLI ANIMACJA W ZSRR. 2013. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2017.04.05]. Prieiga per internetą:  <https://tropyhistorii.wordpress.com/tag/filmy-animowane-propagandowe/>
[14] Grifai (Стервятники - SSRS, 1941)
[15] Agresyvus vilkas (Blitz Wolf - JAV, 1942)
[16] Kaczor Donald i „Mein Kampf”, czyli animowana linia frontu. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2017.04.05]. Prieiga per internetą: <http://dziwnawojna.pl/kaczor-donald-i-mein-kampf-czyli-animowana-linia-frontu/>.
[17] Komandosas Daffy (Daffy-the-Commando - JAV, 1943)
[18] Fiurerio veidas (Der Fuehrer’s Face - JAV, 1943)
[19] Ančiukas komandosas (Commando Duck - JAV, 1944)
[20] Grifai (Стервятники - SSRS, 1941)
[21] Netryps mūsų tėvynės fašistų batas (Не топтать фашистскому сапогу нашей Родины - SSRS, 1941)
[22] Polisatyros žurnalas(Журнал политсатиры №2 - SSRS, 1941)
[23] Kaczor Donald i „Mein Kampf”, czyli animowana linia frontu. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2017.04.05]. Prieiga per internetą: <http://dziwnawojna.pl/kaczor-donald-i-mein-kampf-czyli-animowana-linia-frontu/>.
[24] Grifai (Стервятники - SSRS, 1941)
[25] Netryps mūsų tėvynės fašistų batas (Не топтать фашистскому сапогу нашей Родины - SSRS, 1941)
[26] Polisatyros žurnalas(Журнал политсатиры №2 - SSRS, 1941)
[27] Eilinis Snafu - nedraugiška šalis (Private Snafu: No Buddy Atoll - JAV, 1945)
[28] Kaczor Donald i „Mein Kampf”, czyli animowana linia frontu. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2017.04.05]. Prieiga per internetą: <http://dziwnawojna.pl/kaczor-donald-i-mein-kampf-czyli-animowana-linia-frontu/>.
[29] Ten pat.
[30] Piotrowski, Remek. JAK SOWIECI RATOWALI MARSJAN, CZYLI ANIMACJA W ZSRR. 2013. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2017.04.05]. Prieiga per internetą:  <https://tropyhistorii.wordpress.com/tag/filmy-animowane-propagandowe/>
[31] Wirowska, Anna. Animowane filmy jako narzędzie propagandy politycznej w ZSRR w latach 1941-1942. 2010. P. 7. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2017.04.05]. Prieiga per internetą: <https://www.academia.edu/6739094/Wirowska_Anna._Animowane_filmy_jako_narzędzie_propagandy_politycznej_w_ZSRR_w_latach_1941-1942._Doctrina._Political_and_Scientific_studies_7_2010_p._197-206>.

2017 m. gegužės 4 d., ketvirtadienis

#Traukinys


Gyvenimas
Lyg greitasis traukinys
Lekia žaibiškai į miglotą rytojų
Traukinyje velniškai tvanku
Sunkumas slegia kaulėtą krūtinę
Atrodo jau dūstu
Automatiškai byra ašaros
Žvalgausi pasimetęs pro vagono langą
Aš lyg žirnis
Pupelių sriuboje
Naiviai svajoju
Kad viskas pagaliau sustotų
Nors trumpam
O... tai būtų galimybė
Išlipti
Pagaliau laisvai įkvėpti oro
Neskubant
Ir karštligiškai negalvojant apie iškvėpimą
Tiesiog
Mėgautis procesu
Lyg užsirūkęs paskutinę cigaretę
Prieš mirtį

Grįžtu į vagoną

2017 m. kovo 22 d., trečiadienis

#PENKIOS BAKALAURINIO BAUBO STADIJOS: KAS TAI?
Pirmoji stadija – neigimas

Ši stadija būdinga tiems, kas pasirinko bakalaurinio darbo temą. Po šio įvykio studentas sukuria nekokybišką iliuziją, kad bakalaurinio darbo gynimas yra lyg blogas sapnas. Studentas šioje stadijoje nesuvokia, kad tas sapnas iš tikrųjų yra neišvengiamas košmaras. Kiti šios stadijos požymiai: apsimetinėjimas, kad viskas yra gerai, nes tema pasirinkta, o toliau - viskas čiki piki; nenoras kalbėti apie problemą.

Antroji stadija – pyktis

Šioje stadijoje studentas pradeda pykti ant savęs mintyse kartodamas: kam iš viso reikia to išsilavinimo?; nu ir kas iš to diplomo? Dirbsiu toje pačioje maksėje... Šis pyktis dažnai yra nukreipiamas ant kito žmogaus, kuris prie studento drįsta dūsauti, kad jam gyvenimas sunkus. Studento reakcija tokioje situacijoje būna maždaug tokia:Tau sunku!? Ar tau sunku?.. Ar tu žinai kaip jaučiuosi aš... AŠ!!!

Trečioji stadija – derybos

Studentas šioje stadijoje pradeda save raminti. Nepradėjęs rašyti darbo, mintyse jis kartoja šiuos žodžius:Bakalaurinio gynimas? Nu ir kas... Tai tik taškas gyvenimo kreivėje. Nu neparašysiu, nu neapsiginsiu, ir ką? Tik neapsiverk... Šioje stadijoje studentas pradeda tikėti stebuklais, kad vieną rytą atsibus liepos 1 d., kai jau visi baubai liko praeityje. Dažniausiai šioje stadijoje studentas pradeda ieškoti literatūros, skaityti straipsnius ir t.t.

Ketvirtoji stadija – depresija

Krachas! Šioje stadijoje atrodo, kad pasirinkta tema yra: A) per siaura; B) per plati; C) What the hell was I thinking!?. Šioje stadijoje atrodo, kad tai jau dugnas. Studentas apatiškais veizolais stebi aplinką, vengia konsultacijų su dėstytoju, nebeskaito literatūros ir t.t. Jam atrodo, kad gyvenimas yra beprasmybės liūnas.

Penktoji stadija – susitaikymas

Pradedi galvoti, kad ne tokie dundukai apsigynė tuos savo bakalaurinius. Studentas šioje stadijoje susitaiko su tuo, kad jam teks gintis tą prakeiktą bakalaurinį darbą. Susitaikoma su mintimi, kad rašto darbą reikia iš viso parašyti. Būtent šioje stadijoje dažniausiai ir prasideda darbas: karštligiškai ieškomi ir skaitomi reikalingi šaltiniai, literatūra.


2017 m. kovo 14 d., antradienis

#Filmas: Hannah Arendt(2012)

Margaretės von Trottos filmas įamžino Hannos Arendt, XX a. žydų vokiečių politikos teoretikės,  gyvenimo epizodą, kurio centre - Eichmano, vieno iš žydų naikinimo organizatorių Antrojo pasaulinio karo metu, teismo procesas Jeruzalėje. Šiame trumpame įraše, kurį galima pavadinti anotacija, pabandysiu išryškinti tik vieną siužetinę liniją. Ji padės iliustruoti mano iškeltą teoriją. 
-------

Keli štrichai pie mutacijas...
...arba kaip sąvoka įgauna naują prasmę


Tam tikrose situacijose gali kisti tam tikrų sąvokų reikšmė. Tokios situacijos pavyzdys - Eichmano teismo procesas Jeruzalėje. Teismo metu, o taip pat po Hannos Arendt straipsnio apie teisiamąjį publikavimo, sąvoka "teisingas" transformavosi į terminą "žmogiškas", o jei tiksliau - "paremtas jausmais". Dauguma žmonių H. Arendt apkaltino neva ji yra bejausmė ir šaltakraujiška. Žodis "teisingas" pradėjo reikšti tai, ką norėjo išgirsti nukentėję nuo Holokausto žydai. Aišku, kad mutavusi teisingumo sąvoka nepalieka erdvės objektyvumui, požiūriui kitu rakursu ir apskritai, jokiai minčiai, kuri prieštarautų daugumos įsitikinimams. Remiantis filmu galima atskleisti dar kelis atvejus, kai sąvokos mutuodavo. Pavyzdžiui, Eichmano teismo procesas išprovokavo supratimo sąvokos transformaciją. H. Arendt stengėsi neteisti Eichmano vadovaujantis išankstinėmis nuostatomis, nors joje toks noras tiesiog kunkuliavo. Tą norą, pagrindinė filmo veikėja, tiesiog pažabojo, nes norėjo išlaikyti šviesų mąstymą komplikuotoje situacijoje, kai visi galvojo vien apie bausmę, bet ne apie teisingumo įvykdymą. Už tai H. Arendt buvo apkaltinta neva bando išteisinti Eichmaną. Po šio pavyzdžio galima išryškinti dar vieną mutaciją: "suprasti" -> "išteisinti".